‫‪مسئول و صاحب محتوای سایت: مهرداد نارنجی فوق لیسانس رشتۀ مهندسی معماری.
مهندس مهرداد نارنجی عضو اتحادیۀ معماری استان نرد راین وست فالن به آدرس دوسلدورف 40221، خیابان تسول هوف شمارۀ 1 می­باشد. این عنوان حرفه­ای معماری به واسطۀ عضویت در اتحادیۀ معماری استان نرد راین وست فالن جمهوری فدرال آلمان تحت شمارۀ A35855 احراز گردیده است.
مهندس نارنجی تحت قوانین حرفه ای ذیل است:

  • ‫قوانین اتحادیۀ ساخت و ساز ایالت نرد وست فالن
  • ‫اساسنامۀ اتحادیۀ معماری ایالت نرد وست فالن
‫مقررات حرفه ای ذکر شده در بخش­های اعضاء، قوانین و احکام بر روی وب سایت اتحادیۀ معماری وست فالن موجود می­باشد. برای اتصال اینجا کلیک کنید .
Mehrdad Narendji
Vellbrüggener Straße 47
41469 Neuss
مشخصات